Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025.

2018-08-24 08:11:52
Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym.

2018-08-23 12:46:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-08-23 12:45:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Kopalnianej stanowiących własność Skarbu Państwa.

2018-08-23 12:44:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Gen. Władysława Andersa, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

2018-08-23 12:43:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Wodnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

2018-08-23 12:41:19
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2018-08-23 12:40:44
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: J. Korola, Kruczej i Grunwaldzkiej.

2018-08-23 12:39:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych do spółki Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

2018-08-23 12:38:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej do spółki Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

2018-08-23 12:37:02