Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2018-09-20 15:24:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025.

2018-09-20 15:20:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia nowej siedziby Muzeum w Tarnowskich Górach.

2018-09-20 14:56:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-09-20 14:34:57
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2018-09-20 14:32:44
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania i realizację Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – IV Faza” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

2018-09-20 14:30:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Tarnowskie Góry w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2018-09-20 14:26:55
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

2018-09-20 14:24:40