Zarządzenie Nr 1898/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1522/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.01.2018r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami 

 
 
 

Załączniki

1898.pdf

Data: 2018-09-27 08:06:37 Rozmiar: 1.5M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 88
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Dominika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Dominika Krawczyk
Czas wytworzenia: 2018-09-27 08:06:37
Czas publikacji: 2018-09-27 08:08:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak