Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LVIII/593/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

2018-11-26 09:46:33
Uchwała Nr LVIII/592/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

2018-10-05 10:41:06
Uchwała Nr LVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018 - 2025

2018-10-05 10:37:43
Uchwała Nr LVIII/595/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania i realizację Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – IV Faza” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

2018-10-02 11:36:37
Uchwała Nr LVIII/598/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2018-10-02 11:16:16
Uchwała Nr LVIII/597/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia nowej siedziby Muzeum w Tarnowskich Górach

2018-10-02 11:13:25
Uchwała Nr LVIII/596/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2018-10-02 11:09:34
Uchwała Nr LVIII/594/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Tarnowskie Góry w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2018-10-02 11:04:16