Zarządzenie Nr 1913/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.10.2018r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1522/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.01.2018r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami 

 
 
 

Załączniki

1913.pdf

Data: 2018-10-04 14:30:50 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Krus
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Krus
Czas wytworzenia: 2018-10-04 14:30:50
Czas publikacji: 2018-10-04 14:30:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak