Komisja Rewizyjna (KR) 

 
 
   

Skład Komisji

 


 

Komisja Rewizyjna (KR)

 

Przewodniczący Komisji – Stasiak Tadeusz

Wiceprzewodniczący Komisji – Ślepaczuk Jarosław

Członek Komisji - Grzęda Mirosław

Członek Komisji - Warda Dariusz

Członek Komisji - Wojewodzic Janusz

   

Zakres działania

1) kontrola działalności Burmistrza;

2) kontrola gminnych jednostek organizacyjnych;

3) kontrola jednostek pomocniczych – Dzielnic;

4) opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym;

5) wyrażanie opinii w sprawie wniosku co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny, niż nieudzielenie absolutorium;

6) po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Miasta, występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania;

7) opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 113
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-11-22 09:58:43
Czas publikacji: 2018-11-22 11:29:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak