Komisja Mienia Komunalnego (KMK) 

 
 

Skład Komisji  

 


 

Komisja Mienia Komunalnego (KMK)

 

Przewodniczący Komisji – Zientkowski Stefan

Wiceprzewodniczący Komisji – Michalski Krzysztof

Członek Komisji - Kowalski Feliks

Członek Komisji - Szczęsny Piotr

   

Zakres działania

1)  opiniowanie spraw wnoszenia przez gminę Tarnowskie Góry wkładów niepieniężnych (aportów)   na rzecz spółek prawa handlowego z udziałem gminy Tarnowskie Góry;

2) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zbywania, nabywania, wydzierżawiania, wynajmu  i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy;

3) opiniowanie wniosków komunalizacyjnych (dotyczących komunalizacji na wniosek);

4) analiza sprawozdań z wykonania uchwały Rady Miejskiej ws. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste gminy Tarnowskie Góry oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania;

5) opiniowanie projektu budżetu miasta;

6) opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 87
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-11-22 10:18:54
Czas publikacji: 2018-11-22 10:32:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak