Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i Turystyki (KSRPiT) 

 
 
   
   

Skład Komisji  

 


 

Komisja Strategii, Rozwoju, Promocji i Turystyki (KSRPiT)

 

Przewodniczący Komisji – Mrozek Robert

Wiceprzewodniczący Komisji – Król-Skowron Aleksandra

Członek Komisji - Grzęda Mirosław

Członek Komisji - Komenderski Andrzej

Członek Komisji - Warda Dariusz

   

Zakres działania

1) opiniowanie projektów oraz monitorowanie strategii rozwoju miasta i miejskich programów strategicznych;

2) analiza realizacji polityki promocyjnej miasta, kształtowania jego wizerunku i marki;

3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących gospodarki miejskiej, infrastruktury komunalnej i planów zagospodarowania przestrzennego;

4) analiza wydatkowania funduszy zewnętrznych;

5) opiniowanie projektu budżetu miasta;

6) opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 90
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-11-22 10:29:15
Czas publikacji: 2018-11-22 10:29:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak