Komisja Środowiska (KŚ) 

 
 

Skład Komisji  

 


 

Komisja Środowiska (KŚ)

 

Przewodniczący Komisji – Komenderski Andrzej

Wiceprzewodniczący Komisji – Gębka Jan

Członek Komisji - Kosmała Justyna

Członek Komisji - Tiszler Dorota

   

Zakres działania

1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących środowiska naturalnego, gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami;

2)rozpatrywanie spraw dotyczących zagrożeń środowiskowych, związanych z byłą i bieżącą działalnością gospodarczą na terenie miasta;

3) opiniowanie projektu budżetu miasta;

4)opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 83
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-11-22 10:45:31
Czas publikacji: 2018-11-22 10:45:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak