Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1952/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.11.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-11-21 14:10:29
Zarządzenie Nr 1972/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.11.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-11-21 11:58:18
Zarządzenie Nr 1971/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.11.2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-11-21 11:48:49
Zarządzenie Nr 1970 /2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.11.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-11-21 11:46:51
Zarządzenie Nr 1969/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.11.2018r w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-11-21 11:45:51
Zarządzenie Nr 1961/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.11.2018 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019 - 2026 oraz przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem

2018-11-21 09:27:39
Zarządzenie Nr 1968/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.11.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ww. ofert

2018-11-21 08:27:46
Zarządzenie Nr 1967/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.11.2018 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zadań publicznych realizowanych na rzecz rozwoju sportu oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 a także wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tarnowskie Góry na wspieranie tych zadań

2018-11-16 14:15:50
Zarządzenie Nr 1966/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.11.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 pn. „Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportów halowych, a w szczególności koszykówki i siatkówki”.

2018-11-16 14:14:25
Zarządzenie Nr 1965/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.11.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-11-15 12:09:12