Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego (KBiPP) 

 
 

Skład Komisji  

 


 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego (KBiPP)

 

Przewodniczący Komisji – Kupny Mariusz

Wiceprzewodniczący Komisji – Grzęda Mirosław

Członek Komisji - Michalski Krzysztof

Członek Komisji – Porada Marek

Członek Komisji - Zientkowski Stefan

   

Zakres działania

1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania administracji oraz jakości obsługi      obywateli;

2)współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego;

3)rozpatrywanie spraw związanych z zagrożeniami kryzysowymi na terenie miasta;

4)przygotowywanie nowelizacji Statutu Miasta oraz statutów jednostek pomocniczych gminy;

5)opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Żmijewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Żmijewski
Czas wytworzenia: 2018-11-22 10:49:55
Czas publikacji: 2018-11-22 10:49:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak