Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Żanety Ferdynand nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2018-12-04 12:06:50
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu zmiany Uchwały Nr XLVIII/499/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2018-12-04 11:59:52
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-04 11:55:41
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.11.20108r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-04 11:54:13
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.11.2018r w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-04 11:52:31
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-03 09:32:52
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-03 09:31:59
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.: „Wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacji deszczowej, będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.”

2018-11-30 11:09:32
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych – Etap I: Przebudowa infrastruktury kolidującej z inwestycją (wycinka drzew)”

2018-11-29 12:56:21
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.11.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn. "Dystrybucja energii elektrycznej dla Gminy Tarnowskie Góry na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego"

2018-11-29 12:53:15