Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2025.

2018-12-27 13:08:26
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

2018-12-27 13:06:32
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2018-12-27 13:06:01
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2025.

2018-12-27 13:05:02
Uchwała Nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

2018-12-27 11:43:32
Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".

2018-12-27 11:41:09
Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

2018-12-27 11:34:35
Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Mienia Komunalnego.

2018-12-27 11:33:15
Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

2018-12-27 11:28:35
Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2018-12-27 11:27:34