Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie postawienia w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

2018-12-13 15:22:38
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Mienia Komunalnego.

2018-12-13 15:22:30
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

2018-12-13 15:22:16
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2018-12-13 15:22:06
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2018-12-13 15:21:55
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach.

2018-12-13 15:21:38
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok.

2018-12-13 15:21:20
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2026.

2018-12-13 15:21:04
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

2018-12-13 15:20:33
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

2018-12-13 15:20:24