Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-31 11:53:03
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2018r w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-31 11:52:05
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018 - 2025

2018-12-31 08:56:36
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-28 14:34:54
Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnowskie Góry

2018-12-28 12:00:16
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego w Tarnowskich Górach - Strzybnicy

2018-12-28 11:57:27
Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r.

2018-12-28 11:34:18
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-28 11:32:52
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2018r w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok

2018-12-28 11:31:34
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.12.2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

2018-12-28 09:32:14