Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok

2019-02-11 11:34:26
Zarządzenie nr 149/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.02.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. – likwidacja dzikich wysypisk

2019-02-06 13:07:35
Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2019 w sprawie: powołania Komisji ds. wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe

2019-02-01 10:16:04
Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2019 w sprawie: powołania Komisji ds. stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2019-02-01 10:14:28
Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.01.2019 w sprawie powołania Rady Sportu w Tarnowskich Górach

2019-02-01 10:12:07
Zarządzenie nr 145/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tołstoja w Tarnowskich Górach”

2019-01-31 15:18:43
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01.2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie na wolne miejsce do klasy I publicznej szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły, obowiązujących w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

2019-01-31 13:08:12
Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.01.2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

2019-01-31 13:02:51
Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2019r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok

2019-01-29 15:06:57
Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.01.2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok

2019-01-29 15:06:00