Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Skarbnika Miasta Tarnowskie Góry.

2019-01-17 13:31:06
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Tarnowskie Góry.

2019-01-17 13:30:19
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2019 roku.

2019-01-17 13:28:40
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

2019-01-17 13:24:25
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały Nr LI/518/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry.

2019-01-17 13:23:41
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

2019-01-17 13:22:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028.

2019-01-17 13:22:04
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2025.

2019-01-07 10:19:51