Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry. 

 
 


<br>

 

Załączniki

Uchwała w sprawie Studium

Data: 2014-10-06 12:46:00 Rozmiar: 0 Format: .jpg Pobierz

Tekst Studium

Data: 2014-10-06 12:46:56 Rozmiar: 3.55M Format: .pdf Pobierz

Rys. 1 Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

Data: 2014-10-06 12:48:26 Rozmiar: 6.14M Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 1 -Dotychczasowe zagospodarowanie terenu

Data: 2014-10-06 12:50:56 Rozmiar: 4.29M Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 2 - Ortofotomapa miata Tarnowskie Góry

Data: 2014-10-06 12:52:07 Rozmiar: 0 Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 3 - Uwarunkowania wynikające z ochrony przyrody

Data: 2014-10-06 12:53:19 Rozmiar: 4.56M Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 4 - Warunki geologiczno górnicze i hydrogeologiczne

Data: 2014-10-06 12:54:40 Rozmiar: 0 Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 5 - Warunki geologiczno górnicze

Data: 2014-10-06 12:55:43 Rozmiar: 0 Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 6 - Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków

Data: 2014-10-06 12:56:29 Rozmiar: 4.61M Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 7- Analiza własności gruntów

Data: 2014-10-06 12:57:09 Rozmiar: 0 Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 8 - Użytkowanie gruntów

Data: 2014-10-06 12:59:57 Rozmiar: 0 Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 9 - Układ komunikacyjny

Data: 2014-10-06 13:00:27 Rozmiar: 4.35M Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 10 - Sieci elektroenergetyczne

Data: 2014-10-06 13:01:32 Rozmiar: 4.81M Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 11 - Infrastruktura techniczna, sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Data: 2014-10-06 13:04:13 Rozmiar: 4.86M Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 12 - Infrastruktura techniczna, sieci gazowe i ciepłownicze

Data: 2014-10-06 13:05:23 Rozmiar: 4.56M Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 13 - Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz terenów zamkniętych

Data: 2014-10-06 13:06:37 Rozmiar: 0 Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 14 - Analiza studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich

Data: 2014-10-06 13:08:45 Rozmiar: 0 Format: .jpg Pobierz

Plansza nr 15 - Plansza zbiorcza uwarunkowań

Data: 2014-10-06 13:09:14 Rozmiar: 5.4M Format: .jpg Pobierz

Wykaz uwag nieuwzględnionych

Data: 2014-10-06 13:13:44 Rozmiar: 74.09k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3810
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Beata Czarnecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Czarnecka
Czas wytworzenia: 2014-10-06 13:15:55
Czas publikacji: 2019-01-16 10:43:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak