Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028.

2019-01-31 08:59:46
Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Tarnowskie Góry.

2019-01-30 12:51:46
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Tarnowskie Góry.

2019-01-30 12:50:25
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2019 roku.

2019-01-30 12:48:41
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

2019-01-30 12:42:51
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2019-01-30 12:41:07
Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą Świerklaniec, Gminą Tworóg, Gminą Miasteczko Śląskie oraz Gminą Zbrosławic w sprawie powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

2019-01-30 12:37:20
Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą Świerklaniec, Gminą Tworóg oraz Gminą Kalety w sprawie powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

2019-01-30 12:35:11
Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LI/518/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry.

2019-01-30 12:30:05
Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

2019-01-30 12:29:31