Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 07 lutego 2019r.w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok

2019-02-15 13:38:23
Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15 lutego 2019r.w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok

2019-02-15 13:27:35
Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15 lutego 2019r.w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok

2019-02-15 13:25:54
Zarządzenie nr 166/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.: „Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry w Europejskim Kongresie Gospodarczym i objęcie tytułu Partnera Samorządowego"

2019-02-13 09:00:14
Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. Turniej kosza – edycja XVI”

2019-02-12 10:35:16
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2019r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2019-2023”

2019-02-12 09:10:31
Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019r. programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2019-2023”

2019-02-12 09:09:53
Zarządzenie Nr 162 /2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019r. w sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

2019-02-11 13:49:51
Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych – etap II”

2019-02-11 12:39:28
Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2019” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ww. ofert

2019-02-08 11:13:43