Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Nr 574/2007 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 9.10.2007r.w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Tarnowskie Góry - Obowiązuje od 1.02.2008r.

2008-07-17 09:32:13
Nagrody Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za wysokie wyniki sportowe uzyskane w 2007r.

2008-07-17 11:40:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 czerwca 2008r o podjęciu w dniu 2 kwietnia 2008r przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach Uchwały Nr XXIII/245/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartści

2008-07-17 11:54:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 czerwca 2008r dotyczy ustalenia wysokości stawki procentowej opłatyy adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku ze stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastuktury technicznej.

2008-07-17 11:57:34
Obwieszczenie Burmsitrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 czerwca 2008r dotyczy określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

2008-07-17 12:02:02
Postanowienie nr 1249/2008 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2008r. w sprawie zmiany Postanowienia nr 1106/2008 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17.07.2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych i garaży

2008-10-03 14:58:52
Ogłoszenie Komisji Konkursowej o brakach formalnych ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

2009-03-11 15:21:11
Informacja w/s terminów posiedzeń Zarządu Dzielnicy REPTY ŚLĄSKIE

2009-10-08 08:59:14
BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY , URZĄD MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań słuchu u 10 – latków (około 466 dzieci) z terenu miasta Tarnowskie Góry

2009-10-21 11:48:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie statutu Gminy Tarnowskie Góry

2011-05-16 13:06:49