Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-22 08:30:06 Terminy posiedzeń Komisji RM / Posiedzenie Komisji Mienia Komunalnego w dniu 27 lutego 2019 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2019-02-22 08:27:21 Terminy posiedzeń Komisji RM / Posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Turystyki w dniu 26 lutego 2019 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2019-02-21 14:07:14 luty / VI sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 27 lutego 2019 r. Jacek Ogłodek Edycja artykułu
2019-02-21 13:59:19 luty / VI sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 27 lutego 2019 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2019-02-21 13:47:01 Informacja o wyniku naboru ... / BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE INFORMATYKI Sabina Kołodziej Publikacja artykułu
2019-02-21 13:42:01 Lista kandydatów spełniających wymagania konieczne / Wykaz numerów referencyjnych kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu konkursowym na stanowisko GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM Sabina Kołodziej Publikacja artykułu
2019-02-21 13:38:19 luty / Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 27 lutego 2019 roku. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2019-02-21 13:35:34 luty / Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2018 rok. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2019-02-21 13:32:24 luty / Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnowskie Góry. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2019-02-21 13:31:40 luty / Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu