Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-25 15:39:17 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "GWAREK" Jolanta Flak Edycja artykułu
2018-04-25 15:36:14 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "GWAREK" Jolanta Flak Publikacja artykułu
2018-04-25 14:18:56 kwiecień / Zarządzenie Nr 1686/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-04-25 12:56:45 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja 2018 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2018-04-25 11:41:18 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach Iwona Banaś Publikacja artykułu
2018-04-24 11:43:03 kwiecień 2018 / Zarządzenie Nr 1684/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.04.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie projektowe nr 2 - rejony ul. Spacerowej, Pastuszki, Grodzkiej w Tarnowskich Górach” Sonia Simon Publikacja artykułu
2018-04-24 11:27:59 Nieruchomości zabudowane i lokale / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Ks. Józefa Wajdy 3 w Tarnowskich Górach Urszula Chyra Edycja artykułu
2018-04-24 09:37:15 Ogłoszenia i komunikaty / Zarządzenie Nr 1683/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.04.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” Kajetan Kansy Publikacja artykułu
2018-04-24 09:36:15 kwiecień 2018 / Zarządzenie Nr 1683/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.04.2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi – program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” Kajetan Kansy Publikacja artykułu
2018-04-23 16:13:21 Nieruchomości zabudowane i lokale / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Ks. Józefa Wajdy 3 w Tarnowskich Górach Urszula Chyra Publikacja artykułu