Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-18 15:31:44 Ogłoszenia i komunikaty / Przyznanie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Tarnogórskiej Jedynki - mały grant Damian Stadler Publikacja artykułu
2018-10-18 14:45:51 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji węzła chłodzenia i oczyszczania gazu na FKS w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A na działce nr 434/8, obręb Żyglinek Jolanta Flak Publikacja artykułu
2018-10-18 14:35:43 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej i Sielanka w Tarnowskich Górach Iwona Banaś Edycja artykułu
2018-10-18 12:01:17 pażdziernik / Zarządzenie Nr 1934/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.10.2018r w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-10-18 11:59:28 październik / Zarządzenie Nr 1933/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.10.20108r w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2018-10-18 11:17:35 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ul. Sojki 2 Czesław Kukla Publikacja artykułu
2018-10-17 09:42:50 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach – urządzenia pomiarowe Sonia Simon Archiwizacja artykułu
2018-10-17 09:42:50 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach – urządzenia pomiarowe Sonia Simon Archiwizacja artykułu
2018-10-17 09:39:42 Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień / Dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach – urządzenia pomiarowe Sonia Simon Publikacja artykułu
2018-10-17 09:13:22 październik 2018 / Zarządzenie Nr 1927/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.10.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny ww. ofert Kajetan Kansy Publikacja artykułu