Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-23 15:41:01 maj 2018 / Zarządzenie nr 1728/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Paku w Reptach Śląskich oraz wykonanie prac na powierzchniach leśnych w Tarnowskich Górach Iwona Banaś Edycja artykułu
2018-05-23 15:38:19 maj 2018 / Zarządzenie nr 1728/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Utrzymanie zieleni i infrastruktury oraz ścinanie drzew w Paku w Reptach Śląskich oraz wykonanie prac na powierzchniach leśnych w Tarnowskich Górach Iwona Banaś Publikacja artykułu
2018-05-23 15:12:50 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry – I etap: instalacje fotowoltaiczne Agnieszka Wątorek Publikacja artykułu
2018-05-23 14:29:59 Wydział Organizacyjny / Informacja RODO - umowy zlecenia Danuta Gesner-Gotszlich Publikacja artykułu
2018-05-23 14:28:02 Wydział Finansowy / Informacja RODO umowy zlecenia Danuta Gesner-Gotszlich Publikacja artykułu
2018-05-23 14:26:46 Wydział Gospodarki Miejskiej / Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Danuta Gesner-Gotszlich Edycja artykułu
2018-05-23 14:24:39 Wydział Gospodarki Miejskiej / Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Danuta Gesner-Gotszlich Publikacja artykułu
2018-05-23 14:21:58 Wydział Gospodarki Miejskiej / Kremacja martwo urodzonego dziecka Danuta Gesner-Gotszlich Publikacja artykułu
2018-05-23 14:20:53 Wydział Urbanistyki / Zawieranie umów Danuta Gesner-Gotszlich Publikacja artykułu
2018-05-23 14:20:21 Wydział Urbanistyki / Wnioski i uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Danuta Gesner-Gotszlich Publikacja artykułu