Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-10 09:46:51 Lista kandydatów spełniających wymagania konieczne / Wykaz numerów referencyjnych kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu konkursowym na stanowisko PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM Sabina Kołodziej Publikacja artykułu
2018-12-07 14:01:39 grudzień 2018 / Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.12.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt – psów i kotów z terenu Gminy Tarnowskie Góry wraz z zapewnieniem im opieki w schronisku dla zwierząt na rok 2019” Iwona Banaś Publikacja artykułu
2018-12-07 13:48:25 Rejestr Petycji / Petycja w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Katarzyna Brzozowska Edycja artykułu
2018-12-07 13:47:08 Rejestr Petycji / Petycja w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Katarzyna Brzozowska Edycja artykułu
2018-12-07 10:55:06 Zamówienia z wolnej ręki / Wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacji deszczowej, będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Iwona Banaś Edycja artykułu
2018-12-07 10:19:44 grudzień 2018 / Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 5.12.2018r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Gospodarki Lokalowej Sabina Kołodziej Publikacja artykułu
2018-12-07 10:16:44 Dariusz WARDA / Radny Dariusz WARDA Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2018-12-07 10:15:48 Łukasz GARUS / Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łukasz GARUS Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2018-12-07 10:11:39 grudzień / Nagranie II sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 5 grudnia 2018 roku. Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2018-12-07 10:06:13 grudzień / Nagranie II sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 5 grudnia 2018 roku. Aleksandra Korbel Edycja artykułu