Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-17 14:51:34 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Utwardzenie terenów nieruchomości przy budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2018-07-17 09:23:37 Ogłoszenia o naborze ... / BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sabina Kołodziej Publikacja artykułu
2018-07-16 16:52:14 Zamówienia na usługi społeczne i inne usługi / Świadczenie usług ochrony i dozoru podczas wyścigu kolarskiego 75. Tour de Pologne Uci World Tour i imprezy masowej – Gwarki 2018, organizowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry Sonia Simon Edycja artykułu
2018-07-16 15:07:14 lipiec 2018 / Zarządzenie nr 1814/2018 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.07.2018 r. w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utwardzenie terenów nieruchomości przy budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach". Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2018-07-16 13:00:53 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy drogi z jezdnią i chodnikiem (ul. Ceramiczna) oraz drogi dojazdowej do istniejących posesji, budowy kanału deszczowego i przykanalików deszczowych- ul. Ceramiczna; ul. C. K. Norwida oraz ul. Dworcowa w Miasteczku Śląskim – działki nr : 1001/61 (część); 1771/62 (część); 1006/68; 1002/37; 1766/62; 1005/62; 1770/62; 1779/63; 1794/63; 1801/64; 1809/65; 1812/66; 1819/66; 1820/67; 1833/68; 1838/19 (część); 3123/20; 1642/19; 3177/20; 1811/66; 1946/24; 1942/24; 1834/68; 2069/19; 1402/19 (część); 1412/8 (część); 3178/20; 1404/20; 1406/20; 1408/21 (część). Małgorzata Twardowska-Peteja Edycja artykułu
2018-07-16 12:37:43 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy drogi z jezdnią i chodnikiem (ul. Ceramiczna) oraz drogi dojazdowej do istniejących posesji, budowy kanału deszczowego i przykanalików deszczowych- ul. Ceramiczna; ul. C. K. Norwida oraz ul. Dworcowa w Miasteczku Śląskim – działki nr : 1001/61 (część); 1771/62 (część); 1006/68; 1002/37; 1766/62; 1005/62; 1770/62; 1779/63; 1794/63; 1801/64; 1809/65; 1812/66; 1819/66; 1820/67; 1833/68; 1838/19 (część); 3123/20; 1642/19; 3177/20; 1811/66; 1946/24; 1942/24; 1834/68; 2069/19; 1402/19 (część); 1412/8 (część); 3178/20; 1404/20; 1406/20; 1408/21 (część). Małgorzata Twardowska-Peteja Publikacja artykułu
2018-07-16 10:41:13 Zamówienia na usługi społeczne i inne usługi / Świadczenie usług ochrony i dozoru podczas wyścigu kolarskiego 75. Tour de Pologne Uci World Tour i imprezy masowej – Gwarki 2018, organizowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry Sonia Simon Edycja artykułu
2018-07-13 11:29:09 Ogłoszenia i komunikaty / oferta mały grant - Stowarzyszenie Wrazidlok - IV Konwentykiel Ci wspaniali Ślązacy Damian Stadler Publikacja artykułu
2018-07-13 11:09:31 Kontrole inne / Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w dniu 28.06.2018r. dot. oceny stanu sanitarnego parku. Katarzyna Brzozowska Publikacja artykułu
2018-07-13 11:00:30 Kontrole inne / Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w dniach 05.06.2018r., 12.06.2018r., 20.06.2018r. dot. oceny stanu sanitarnego piaskownic. Katarzyna Brzozowska Publikacja artykułu