Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 13:38:23 luty / Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 07 lutego 2019r.w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2019-02-15 13:27:35 luty / Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15 lutego 2019r.w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2019-02-15 13:25:54 luty / Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15 lutego 2019r.w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2019-02-15 13:12:08 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry – I etap: instalacje fotowoltaiczne Sonia Simon Edycja artykułu
2019-02-15 12:59:26 Ogłoszenia i komunikaty / Oferta - mały grant - Puchar Polski we wspinaczce Aneta Wacławczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:59:20 Informacje z otwarcia ofert - zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Pzp / Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. – likwidacja dzikich wysypisk Iwona Banaś Edycja artykułu
2019-02-15 11:27:04 Informacje z otwarcia ofert - zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Pzp / Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. – likwidacja dzikich wysypisk Iwona Banaś Publikacja artykułu
2019-02-15 08:11:01 Namysło Janina - Skarbnik Miasta / Namysło Janina - Skarbnik Miasta Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Sabina Kołodziej Edycja artykułu
2019-02-14 14:17:57 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry – I etap: instalacje fotowoltaiczne Sonia Simon Edycja artykułu
2019-02-14 12:15:35 Nieruchomości niezabudowane / BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY z a p r a s z a do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego Iwona Cuda Publikacja artykułu