Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 13:38:23 luty / Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 07 lutego 2019r.w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2019-02-15 13:27:35 luty / Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15 lutego 2019r.w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2019-02-15 13:25:54 luty / Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15 lutego 2019r.w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2019 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2019-02-15 13:12:08 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry – I etap: instalacje fotowoltaiczne Sonia Simon Edycja artykułu
2019-02-15 12:59:26 Ogłoszenia i komunikaty / Oferta - mały grant - Puchar Polski we wspinaczce Aneta Wacławczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:59:20 Informacje z otwarcia ofert - zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Pzp / Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. – likwidacja dzikich wysypisk Iwona Banaś Edycja artykułu
2019-02-15 11:27:04 Informacje z otwarcia ofert - zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Pzp / Sprzątanie i zamiatanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. – likwidacja dzikich wysypisk Iwona Banaś Publikacja artykułu
2019-02-15 08:11:01 Namysło Janina - Skarbnik Miasta / Namysło Janina - Skarbnik Miasta Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Sabina Kołodziej Edycja artykułu
2019-02-14 14:17:57 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tarnowskie Góry – I etap: instalacje fotowoltaiczne Sonia Simon Edycja artykułu
2019-02-14 12:15:35 Nieruchomości niezabudowane / BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY z a p r a s z a do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego Iwona Cuda Publikacja artykułu
2019-02-14 12:08:30 Nieruchomości niezabudowane / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zaprasza do udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości pod usługi handlu, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Generała Władysława Andersa Iwona Cuda Publikacja artykułu
2019-02-14 11:48:57 Nieruchomości niezabudowane / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zaprasza do udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Tołstoja Iwona Cuda Publikacja artykułu
2019-02-14 11:40:59 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja Nr. GL.ZUZ.3.421.210.2018.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Czesław Kukla Edycja artykułu
2019-02-14 11:39:31 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja Nr. GL.ZUZ.3.421.199.2018.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Czesław Kukla Publikacja artykułu
2019-02-14 11:35:22 Ogłoszenia i komunikaty / Informacja Nr. GL.ZUZ.3.421.210.2018.BS w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Czesław Kukla Publikacja artykułu
2019-02-14 10:10:07 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności Damian Stadler Publikacja artykułu
2019-02-14 08:47:25 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej, S. Staszica. Małgorzata Twardowska-Peteja Edycja artykułu
2019-02-14 08:35:19 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej, S. Staszica. Małgorzata Twardowska-Peteja Edycja artykułu
2019-02-14 08:33:16 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej, S. Staszica. Małgorzata Twardowska-Peteja Publikacja artykułu
2019-02-13 19:53:54 Ogłoszenia i komunikaty / oferta mały grant - UKS Gwiazda - Finał Mistrzostw Śląska Młodziczek w piłce siatkowej kobiet Damian Stadler Publikacja artykułu
2019-02-13 15:25:40 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / „Termomodernizacja placówek oświatowych – etap II” Sonia Simon Edycja artykułu
2019-02-13 13:12:33 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych – etap II” Sonia Simon Publikacja artykułu
2019-02-13 13:02:50 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tołstoja w Tarnowskich Górach Iwona Banaś Edycja artykułu
2019-02-13 10:59:02 Informacja o wyniku naboru ... / BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM Sabina Kołodziej Edycja artykułu
2019-02-13 10:56:48 Informacja o wyniku naboru ... / BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY INFORMUJE O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM Sabina Kołodziej Publikacja artykułu
2019-02-13 10:56:47 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tołstoja w Tarnowskich Górach Iwona Banaś Edycja artykułu
2019-02-13 09:56:59 Zamówienia z wolnej ręki / Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry w Europejskim Kongresie Gospodarczym i objęcie tytułu Partnera Samorządowego Iwona Banaś Publikacja artykułu
2019-02-13 09:51:42 2019 / Interpelacja Radnej Doroty Tiszler oraz Radnego Mirosława Mateji z 23 stycznia 2019 roku. Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2019-02-13 09:48:09 2019 / Interpelacja Radnej Doroty Tiszler oraz Radnego Mirosława Mateji z 23 stycznia 2019 roku. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2019-02-13 09:47:10 2019 / Interpelacja Radnego Mariusza Kupnego z 28 stycznia 2019 roku. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu