Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-13 09:43:46 2019 / Interpelacja Radnego Mariusza Kupnego z 28 stycznia 2019 roku. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2019-02-13 09:42:21 2019 / Interpelacja Radnego Łukasza Garusa z 28 listopada 2018 roku. Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2019-02-13 09:40:43 2019 / Interpelacja Radnego Łukasza Garusa z 28 listopada 2018 roku. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2019-02-13 09:37:17 2019 / Interpelacja Radnego Mirosława Grzędy z 9 stycznia 2019 roku. Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2019-02-13 09:34:36 2019 / Interpelacja Radnego Mirosława Grzędy z 9 stycznia 2019 roku. Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2019-02-13 09:27:55 2018 / Interpelacja Radnej Aleksandry Król-Skowron z 19 grudnia 2018 roku. Aleksandra Korbel Edycja artykułu
2019-02-13 09:00:14 luty 2019 / Zarządzenie nr 166/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.02.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.: „Udział i promocja Gminy Tarnowskie Góry w Europejskim Kongresie Gospodarczym i objęcie tytułu Partnera Samorządowego" Iwona Banaś Publikacja artykułu
2019-02-13 08:11:59 grudzień / Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok Dominika Krawczyk Publikacja artykułu
2019-02-12 14:45:01 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tołstoja w Tarnowskich Górach Iwona Banaś Edycja artykułu
2019-02-12 14:36:18 Nieruchomości niezabudowane / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zaprasza do udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Powstańców Warszawskich Iwona Cuda Publikacja artykułu