Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-12 12:12:03 Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień / Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Tarnowskie Góry w 2019 r. Iwona Banaś Publikacja artykułu
2019-02-12 10:35:59 Ogłoszenia i komunikaty / Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. Turniej kosza – edycja XVI” Kajetan Kansy Publikacja artykułu
2019-02-12 10:35:16 luty 2019 / Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Memoriał Krystiana Michalskiego i Szymona Łysika. Turniej kosza – edycja XVI” Kajetan Kansy Publikacja artykułu
2019-02-12 10:12:41 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Wykonanie budżetu partycypacyjnego - projekt rowerowego miasteczka ruchu drogowego przy SP nr 10 w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2019-02-12 09:11:17 Ogłoszenia i komunikaty / Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2019r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2019-2023” Kajetan Kansy Publikacja artykułu
2019-02-12 09:10:31 luty 2019 / Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w 2019r. programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2019-2023” Kajetan Kansy Publikacja artykułu
2019-02-12 09:09:53 luty 2019 / Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.02.2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na wybór realizatora w 2019r. programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2019-2023” Kajetan Kansy Publikacja artykułu
2019-02-11 15:12:18 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Wykonanie budżetu partycypacyjnego - projekt siłowni zewnętrznej oraz boiska do boule w dzielnicy Rybna w Tarnowskich Górach Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2019-02-11 14:22:04 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / „Termomodernizacja placówek oświatowych – etap II” Sonia Simon Edycja artykułu
2019-02-11 14:00:46 Komisja Mienia Komunalnego (KMK) / Protokół nr 2/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego oraz Komisji Budżetowej w dniu 19 grudnia 2018 roku. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu